Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 57

Autorzy: Dominik Duda :

Tytuł: Rozpływ prądu zwarcia 1-fazowego, a dobór ograniczników przepięć do ochrony osłon kabli WN

Streszczenie: W artykule opisano rozpływ prądu zwarcia 1-fazowego w liniach kablowych WN z jednostronnie uziemionymi żyłami powrotnymi oraz sposób wyznaczenia tego rozpływu. Przeanalizowano przypadki zwarć w układach o dużych mocach zwarciowych i w szerokim przedziale wartości rezystancji uziemień słupa kablowego. Określenie rozpływu prądu zwarcia 1-fazowego w linii kablowej pozwala na dokładne określenie napięć służących do doboru ograniczników przepięć chroniących osłony zewnętrzne kabli WN.

Słowa kluczowe: linia kablowa, żyła powrotna, zwarcie 1-fazowe, przewód ECC

wstecz