Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 65

Autorzy: Renata Markowska :

Tytuł: Badania modelowe właściwości statycznych i udarowych uziomu słupa elektroenergetycznego przy różnych gruntach

Streszczenie: W pracy przeanalizowano właściwości statyczne i udarowe uziomu słupa elektroenergetycznego przy różnych parametrach gruntu, z uwzględnieniem charakterystyk częstotliwościowych, parametrów udarowych oraz zjawisk nieliniowych związanych z jonizacją w gruncie, zachodzącą przy rozpraszaniu prądów udarowych o dużym natężeniu. Analizy dokonano w oparciu o wyniki obliczeń numerycznych bazujących na teorii pola elektromagnetycznego i metodzie momentów oraz zaczerpnięty z literatury model analityczny opisujący zjawiska wielkoprądowe.

Słowa kluczowe: uziom słupowy, uziemienie odgromowe, właściwości statyczne i udarowe uziomu, analiza numeryczna.

wstecz