Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 69

Autorzy: Paweł Rózga , Radosław Szewczyk :

Tytuł: Ocena porównawcza efektywności impregnacji preszpanu izolacyjnego wybranymi estrami dielektrycznymi i olejem mineralnym z wykorzystaniem efektu podciągania kapilarnego

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych oceniających efektywność impregnacji preszpanu izolacyjnego wybranymi cieczami dielektrycznymi różniącymi się lepkością kinematyczną. Badania przeprowadzono wykorzystując efekt podciągania kapilarnego przy różnych temperaturach procesu tj. 20, 60, 80 i 100 °C. Wyniki pokazały, że efektywność impregnacji, rozumiana jako szybkość wnikania cieczy w preszpan, jest nierozerwalnie związana z lepkością kinematyczną cieczy. W tym zakresie badany ester mieszany o obniżonej lepkości wykazuje lepsze właściwości impregnacyjne w porównaniu do klasycznego estru naturalnego o właściwościach zgodnych z normą IEC 62770.

Słowa kluczowe: estry dielektryczne, olej mineralny, efekt podciągania kapilarnego, impregnacja.

wstecz