Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 77

Autorzy: Paweł Żyłka , Piotr Wawrzyniak :

Tytuł: Zasilanie zdalnych układów pomiarowych instalowanych na napowietrznych liniach przesyłowych

Streszczenie: Zaprezentowano laboratoryjny model zdalnego, mikroelektronicznego układu czujnikowego, zasilanego z hybrydowego, elektrostatyczno-piezoelektrycznego harvestera energii, współpracującego z koncentrycznym kondensatorem tubowym, instalowanym na linii napowietrznej. Układ ten przetestowano na modelu jednofazowej linii przesyłowej SN przy napięciu do 60 kV. Opracowany samowystarczalny energetycznie system pomiarowy stanowi element globalnej sieci IoT, przystosowany do integracji z rozwiązaniami informatycznymi Smart Grid.

Słowa kluczowe: czujnik, Smart Grid, harvesting energii, przetwornik piezoelektryczny.

wstecz