Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 85

Autorzy: Szymon Banaszak :

Tytuł: Zastosowanie metody FRA do diagnostyki maszyn wirujących

Streszczenie: Metoda FRA (analizy odpowiedzi częstotliwościowej) stosowana jest w diagnostyce stanu mechanicznego uzwojeń transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań metodą FRA uzwojeń silników o napięciu znamionowym 6 kV. Ich celem było określenie możliwości wdrożenia tej metody do diagnostyki maszyn wirujących. Dokonano porównania odpowiedzi poszczególnych faz danego silnika, porównano także krzywe zarejestrowane dla kilku jednostek takiego samego typu. Następnie zbadano wpływ położenia wirnika na rejestrowane dane.

Słowa kluczowe: analiza odpowiedzi częstotliwościowej, silnik elektryczny, diagnostyka

wstecz