Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 99

Autorzy: Oleg Kuzmin , Dietrich Sautter , Sairam Thummalacharla :

Tytuł: Doświadczenia z badań diagnostycznych transformatorów metodą odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie czasu

Streszczenie: W artykule opisano wyniki badań diagnostycznych transformatorów metodą odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie czasu. Zaproponowano nowy sposób interpretacji uzyskanych wyników. Opisano sposób modelowania i obliczania parametrów diagnostycznych funkcji odpowiedzi dielektrycznej.

Słowa kluczowe: odpowiedź dielektryczna, prąd polaryzacji, napięcie powrotne, stałe czasowe, przewodnictwo.

wstecz