Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 113

Autorzy: Ryszard Kacprzyk , Justyna Król :

Tytuł: Zagrożenia od wyładowań z powierzchni tkanin

Streszczenie: Zaproponowano uproszczony model układu uziemiony obiekt-naładowana tkanina, pozwalający na oszacowanie energii możliwej do uwolnienia z powierzchni tkaniny podczas wyładowania elektrostatycznego. Badano tkaninę syntetyczną zawierającą włókna przewodzące. Jako uziemiony obiekt przyjęto elektrodę kulistą, stosowaną w pomiarach ładunku przenoszonego. Przedstawiony model prowadzi do potęgowej zależności energii uwolnionej w trakcie wyładowania od gęstości wprowadzenia włókien przewodzących.

Słowa kluczowe: włókna przewodzące, tkaniny syntetyczne, wyładowanie, energia uwolniona

wstecz