Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 130

Autorzy: Aleksandra Schott :

Tytuł: Transformatory wielkiej mocy pracujące w trybie quasi-dławika rozruchowego w liniach 220 kV

Streszczenie: Jednym z elementów odbudowy systemu elektroenergetycznego w przypadku blackoutu jest wybór toru rozruchowego zapewniającego odpowiednie parametry układu m.in. napięcia na elementach. Podstawowym problemem jest tutaj wzrost napięcia na elementach toru związany z wystąpieniem w torze mocy biernych pojemnościowych linii. W artykule, na podstawie obliczeń dla toru między EW Dychów, a Elektrownią Dolna Odra, zostanie przedstawiona metoda kompensacji z użyciem transformatorów 220 kV połączonych równolegle.

Słowa kluczowe: awarie katastrofalne, odbudowa systemu elektroenergetycznego, moc bierna pojemnościowa linii, kompensacja mocy biernej.

wstecz