Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 143

Autorzy: Daria Złotecka :

Tytuł: Nadmierne zwisy linii WN jako przyczyna awarii w systemach elektroenergetycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie nadmiernych zwisów linii napowietrznych stanowiących zagrożenie wystąpienia awarii w systemie elektroenergetycznym. Problem zaprezentowano w kontekście analizy ryzyka ze wskazaniem przyczyn nadmiernych zwisów oraz ich konsekwencji na pracę systemu elektroenergetycznego. W pracy przedstawiono również zależność wielkości zwisu linii WN od zmiennych warunków atmosferycznych dla różnych typów przewodów.

Słowa kluczowe: awaria systemowa, analiza ryzyka, bezpieczeństwo energetyczne, zwis

wstecz