Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 152

Autorzy: Justyna Czerwonka , Michał Kozioł , Jerzy Skubis :

Tytuł: Wpływ geometrii elektrod ostrzowych na wytrzymałość powietrza w polu niejednostajnym

Streszczenie: W artykule podjęto próbę wskazania istotnego wpływu geometrii elektrod ostrzowych na wytrzymałość powietrza w układach pola niejednostajnego. Analizę poparto wynikami badań laboratoryjnych w ramach których przeanalizowano iskierniki typu ostrze-ostrze w powietrzu z elektrodami o różnej geometrii ostrza. Zwrócono uwagę na potencjalną potrzebę ujednolicenia typowych konstrukcji iskiernika ostrze-ostrze a w szczególności jego geometrii.

Słowa kluczowe: wytrzymałość elektryczna powietrza, pola elektryczne z niejednostajnym rozkładem, geometria elektrod.

wstecz