Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 164

Autorzy: Marek Zenker , Andrzej Mrozik :

Tytuł: Odpowiedź dielektryczna papieru aramidowego impregnowanego estrem syntetycznym

Streszczenie: Niniejsza publikacja zawiera badania odpowiedzi dielektrycznej papieru aramidowego (Nomex) impregnowanego estrem syntetycznym (Midel 7131) w różnej temperaturze i zawilgoceniu. Procesy relaksacyjne badano metodami FDS (Frequency Domain Spectroscopy) oraz PDC (Polarization Depolarization Current). Do wykonania pomiarów użyto systemu DIRANA OMICRON oraz miernika Keithley 6517A. Do prezentacji i analizy wyników pomiarów wykorzystano program Origin v.8.0 oraz WinFit firmy Novocontrol. Do wyznaczenia podstawowych parametrów funkcji relaksacyjnych zastosowano uogólnione równanie Havriliaka-Negamiego oraz zależność Jonschera LFD.

Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, papier aramidowy, ester syntetyczny, FDS, PDC.

wstecz