Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 168

Autorzy: Stefan Wolny :

Tytuł: Analiza charakterystyk dyspersyjnych papieru aramidowego impregnowanego estrem naturalnym i syntetycznym w dziedzinie wysokich częstotliwości

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach izolacji aramidowej impregnowanej estrami, naturalnym i syntetycznym. Próbki papieru aramidowego poddano procesowi przyspieszonej degradacji termicznej, który polegał na jego wygrzewaniu jeszcze przed impregnacją w temperaturze 250°C przez określony czas. Analizie poddano wpływ stopnia zestarzenia papieru aramidowego na charakterystyki dyspersyjne pojemności i współczynnika strat w zakresie temperatury od 20°C do 100°C.

Słowa kluczowe: izolacja aramidowo-olejowa, spektroskopia dielektryczna, charakterystyki dyspersyjne, degradacja termiczna.

wstecz