Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 172

Autorzy: Ryszard Kacprzyk , Adam Pelesz :

Tytuł: Problemy pomiaru rozkładu potencjału na obiektach ze stałym ładunkiem

Streszczenie: Omówiono bezkontaktowe metody pomiaru rozkładu potencjału obiektów ze stałym ładunkiem. Zastosowanie metody kompensacyjnej prowadzi do podwyższenia lokalnej wartości mierzonego potencjału zaś bezpośredniej – do jego obniżenia. Pokazano, że zastosowanie metod bezkontaktowych prowadzi do zmian w wartościach i rozkładach potencjału w stosunku do tychże w stanie niezaburzonym.

Słowa kluczowe: elektrostatyka, pomiary rozkładu potencjału, bezkontaktowe metody pomiaru napięcia

wstecz