Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 180

Autorzy: Jan Kupracz , Bożena Łowkis :

Tytuł: Właściwości elektretów wytwarzanych metodą wyładowania koronowego

Streszczenie: Celem pracy było badanie parametrów elektretów wykonanych z folii politetrafluoroetylenowej (PTFE), po uformowaniu ich metodą wyładowania koronowego w układzie powietrznej triody. Wykonano badania napięcia zastępczego elektretów i rozkładu ładunku elektrycznego na ich powierzchni. Oszacowano energię aktywacji i czas życia ładunku. Stwierdzono, że formowanie elektretów w podwyższonej temperaturze i powolne ich chłodzenie zapewnia dużą stabilność zgromadzonego ładunku.

Słowa kluczowe: politetrafluoroetylen, elektret, czas życia, energia aktywacji.

wstecz