Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 184

Autorzy: January Mikulski , Lesław Karpiński , Sebastian Zakrzewski :

Tytuł: Badanie systemu kablowego 220 kV

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki projektu firmy Tele-Fonika Kable S.A. realizowanego we współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie. Projekt obejmował wykonanie badania typu systemu kablowego 220 kV zgodnie ze standardem IEC 62067:2011. Praca obejmuje opis badanego systemu kablowego WN, program badań nieelektrycznych i elektrycznych oraz wyniki przeprowadzonych testów.

Słowa kluczowe: próba typu, system kablowy.

wstecz