Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 188

Autorzy: Wiktoria Kalus , Łukasz Nagi :

Tytuł: Wpływ kształtu elektrod padów elektroadhezyjnych na moment trzymający siły elektrostatycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono fizyczny opis zjawiska elektroadhezji. Przybliżono jego zastosowanie w przemyśle oraz przedstawiono wpływ różnych czynników na efektywność stosowanych układów. W kolejnych rozdziałach opisano jak kształt elektrod padów elektroadhezyjnych wpływa na moment trzymający siły elektrostatycznej. Zaprezentowano uzyskane wstępne wyniki badań zależności temperatury, ciśnienia oraz wilgotności na siłę elektroadhezyjną. Przedstawiono schemat blokowy układu pomiarowego oraz przekrój pada adhezyjnego. Zaproponowano również kierunek dalszych badań nad zjawiskiem elektroadhezji.

Słowa kluczowe: elektroadhezja, przyciąganie, pad elektroadhezyjny, pole elektromagnetyczne.

wstecz