Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 191

Autorzy: Anna Koźmic , Michał Kozioł , Jerzy Skubis :

Tytuł: Wpływ bariery dielektrycznej na wytrzymałość elektryczną powietrznych układów izolacyjnych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rezultaty badań i analiz dotyczących wpływu bariery dielektrycznej na wytrzymałość elektryczną powietrznych układów izolacyjnych. Badania przeprowadzono na układzie ostrzowym bez bariery oraz z barierą w postaci przegrody z papieru aramidowego. Analizie poddano różne geometrie układu elektrod ostrzowych oraz dokonano oceny zachodzących korelacji względem przyłożonego napięcia zasilania.

Słowa kluczowe: bariery dielektryczne, wytrzymałość elektryczna powietrzna, układy izolacyjne.

wstecz