Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2018 Str. 221

Autorzy: Słwomir Chmielarz , Tomasz Molenda , Wojciech Korski , Krzysztof Oset :

Tytuł: Zagadnienia termiczne przy konstrukcji urządzeń iskrobezpiecznych w ujęciu norm i dyrektyw.

Streszczenie: Artykuł przedstawia formalne aspekty dotyczące projektowania urządzeń, których budowa przeciwwybuchowa osiągana jest poprzez iskrobezpieczeństwo. Szczegółowo zostały rozważone zagadnienia związane z temperaturą elementów i powierzchni. Przedstawione zostały stawiane w tym zakresie wymagania oraz środki i sposoby ich spełnienia przewidziane przez normy i dyrektywy.

Słowa kluczowe: obwody iskrobezpieczne, ATEX, iskrobezpieczeństwo, zagadnienia termiczne w projektowaniu, rezystancja termiczna, temperatura.

wstecz