Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 1

Autorzy: Łukasz Sobolewski :

Tytuł: Porównanie metody regresji liniowej i sieci neuronowych GMDH w prognozowaniu krajowej skali Czasu UTC(PL)

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad prognozowaniem Polskiej Skali Czasu UTC(PL) przy zastosowaniu sieci neuronowej typu GMDH oraz metody regresji liniowej dla danych przygotowanych w formie szeregu czasowego, zbudowanego z wartości odchyleń [UTC - UTC(PL)] oraz [UTCr - UTC(PL)] oraz wartości czasu fazowego z UTC(PL). Wyniki badań pokazały porównywalną jakość prognozowania z zastosowaniem sieci neuronowej typu GMDH i opracowanej procedury prognozowania oraz zmodyfikowanej przez autora metody regresji liniowej w przypadku skali czasu charakteryzującej się dużą stabilnością.

Słowa kluczowe: skala czasu UTC(k), zegar atomowy, prognozowanie [UTC – UTC(k)], sieci neuronowe GMDH, metoda regresji liniowej.

wstecz