Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 21

Autorzy: Adam Markowski :

Tytuł: Zastosowanie algorytmów symulacji zdarzeń dyskretnych do wyznaczania opóźnień transmisji danych w rozproszonych systemach pomiarowo - sterujących

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów symulacji zdarzeń dyskretnych do określenia wpływu przesunięć czasowych związanych z uruchamianiem poszczególnych węzłów na wartości opóźnień transmisji danych w systemie. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań symulacyjnych systemu pracującego wg zasady peer to peer. Wykazano, że przedstawiona metodyka określania właściwości czasowych rozproszonych systemów pomiarowo – sterujących może być przydatna podczas projektowania tego typu systemów.

Słowa kluczowe: rozproszone systemy pomiarowo-sterujące, symulacja zdarzeń dyskretnych, opóźnienia transmisji danych, zasada peer to peer.

wstecz