Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 34

Autorzy: Mateusz Dejda , Marcin Chmielecki , Ryszard Kowalik , Marcin Januszewski , Karol Kurek , Jan Piech :

Tytuł: Pomiary SV oraz synchronizacja czasu w cyfrowych układach automatyki zabezpieczeniowej

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono opis praktycznego wykorzystania technologii SV na przykładzie urządzeń firmy ABB. Do testów wykorzystano układ pomiarowy umożliwiający syntezę strumienia ramek danych SV IEC61850 oraz ich dostarczenie łączem Ethernet do dedykowanego portu komunikacyjnego urządzenia zabezpieczeniowego. Omówiono wpływ poprawnej synchronizacji czasu między urządzeniami wykorzystywanymi podczas badań na sposób działania układu automatyki zabezpieczeniowej.

Słowa kluczowe: Synchronizacja czasu, IEC 61850. Sampled Values, automatyka zabezpieczeniowa.

wstecz