Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 39

Autorzy: Augustyn Wójcik , Wiesław Winiecki , Robert Łukaszewski :

Tytuł: Algorytm wyznaczania sygnatury odbiornika energii elektrycznej z wykorzystaniem transformaty falkowej

Streszczenie: W artykule opisano algorytm wyznaczania sygnatur urządzeń elektrycznych poprzez charakteryzację stanów przejściowych występujących podczas włączania urządzeń. Do przetwarzania sygnału prądu wykorzystano transformatę falkową dedykowaną do analizy sygnałów niestacjonarnych. Przedstawiono sposób obliczania parametrów liczbowych charakteryzujących urządzenia oraz przykładowe wyniki badań eksperymentalnych. Zaproponowano metodę oceny jakości wyznaczonych sygnatur.

Słowa kluczowe: NIALM, transformata falkowa, stany przejściowe, rozkład zużycia energii elektrycznej.

wstecz