Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 43

Autorzy: Krzysztof Dowalla , Wiesław Winiecki , Robert Łukaszewski , Ryszard Kowalik :

Tytuł: Identyfikacja odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem przekształcenia falkowego sygnałów napięcia zasilającego

Streszczenie: Wyniki dotychczasowych badań naukowych prowadzonych w różnych jednostkach akademickich wskazują, że możliwa jest identyfikacja aktywności niektórych odbiorników energii elektrycznej w oparciu o analizę wysokoczęstotliwościowych zniekształceń sygnału powstających podczas pracy urządzenia. Metody te jednak nie uwzględniają informacji o czasie pojawienia się zniekształceń. W metodzie wykorzystano przekształcenie falkowe dla uzyskania precyzyjnej informacji o czasie wystąpienia zniekształceń, która pozwala na identyfikację aktywności niektórych urządzeń.

Słowa kluczowe: NIALM, EMI zużycie energii, transformata falkowa.

wstecz