Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 55

Autorzy: Dariusz Palmowski , Grzegorz Lentka , Jerzy Rutkowski :

Tytuł: Zestaw niskomocowych układów mikrokontrolerowych do testowania metod pomiaru małych energii

Streszczenie: Estymacja poboru energii układów mikromocowych nie jest zbyt obszernie opisywana w literaturze, choć temat ten staje się coraz bardziej popularny. Testowanie metod i urządzeń pomiarowych małych energii wymaga zastosowania odpowiedniego podejścia, w tym celu zaproponowano i przebadano zestaw urządzeń reprezentujących typowe profile poboru energii i pozwalających praktycznie weryfikować metody estymacji poboru małych energii.

Słowa kluczowe: pozyskiwanie energii z otoczenia, mikrokontrolery niskomocowe, pomiar małych energii, profil poboru prądu.

wstecz