Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 72

Autorzy: Małgorzata Górecka , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Porównanie wybranych narzędzi do komputerowej analizy układów cyfrowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono dwa wybrane narzędzia do symulacji układów cyfrowych: PSpice A/D oraz Electronics Workbench. Wskazano możliwości obu środowisk symulacyjnych do komputerowej analizy układów cyfrowych. Przedstawiono zalety i wady rozważanych narzędzi. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami obliczeń wybranego układu kombinacyjnego. Przedyskutowano uzyskane wyniki analiz i formę prezentacji tych wyników w obu środowiskach symulacyjnych oraz przydatność tych środowisk w dydaktyce.

Słowa kluczowe: układy cyfrowe, symulacje komputerowe, oprogramowanie.

wstecz