Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 84

Autorzy: Szymon Cygan , Mirosław Łukowicz :

Tytuł: Analiza problemu estymacji synchrofazorów

Streszczenie: W artykule przedstawiona została analiza problemu wyznaczania fazorów w systemie elektroenergetycznym. Algorytymy bazujące na szybkiej transformacie Fouriera z pętlą synchronizacji fazy oraz z rozwinięciem w szereg Taylora-Fouriera zostały przetesotwane na sygnałach odpowiadających rzeczywistym przebiegom w systemie elektroenergetycznym. Zmiany sygnałów napięciowych i prądowych skutkują błędami estymacji parametrów. W artykule przedstawiono charakter błędów estymacji fazorów oraz ich wpływ dla różnych typów analizowanych sygnałów.

Słowa kluczowe: fazory dynamiczne, szeregi Taylora - Fouriera, pętla synchronizacji fazy, filtracja dynamiczna

wstecz