Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 89

Autorzy: Ryszard Batura , Andrzej Książkiewicz :

Tytuł: Selektywność pełna i częściowa wyłączników różnicowoprądowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono nowe i kompleksowe podejście do doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania. Stwierdzono, że podana w pracy selektywność uzależniona jest zarówno od typu wyłączników (zwłoczny, bezzwłoczny), prądów działa oraz ich charakterystyk czasowo-prądowych. W analizie warunków współpracy selektywnej uwzględnione zostały wymagania normy PN-HD 61008-1 w zakresie maksymalnych czasów wyłączania i minimalnych niezadziałania oraz niesinusoidalne prądy różnicowe.

Słowa kluczowe: selektywność pełna, selektywność częściowa, wyłącznik różnicowoprądowy, prąd upływnościowy, prąd rażeniowy, prąd uszkodzeniowy, prąd różnicowy

wstecz