Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 108

Autorzy: Miloud Harir , Azeddine Bendiabdellah :

Tytuł: Analiza widmowa prądu stojana silnika indukcyjnego z uwzględnieniem efektu nasycenia

Streszczenie: Analizowano charakterystyki widmowe prądu stojana silnika indukcyjnego w stanie nasycenia. Opracowano też model matematyczny silnika umożliwiający przeprowadzenie symulacji. Porównano wyniki symulacji z uzględnieniem nasycenia I bez.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, analiza widmowa, nasycenie rdzenia.

wstecz