Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 113

Autorzy: Ryszard Bogacz :

Tytuł: Zmodyfikowany algorytm PWM źródła napięcia stałego o programowo podwyższonej rozdzielczości nastawy

Streszczenie: W artykule przedstawiono programowy algorytm pozwalający na rozszerzenie rozdzielczości podstawowego układu sterowania PWM. Zaprezentowane rozwiązanie zostało zastosowane w programowalnym źródle napięcia stałego charakteryzującym się podwyższoną rozdzielczością. W ramach badania wykonano prototyp urządzenia wykorzystujący omawianą technikę.

Słowa kluczowe: PWM, źródło napięcia stałego, podwyższanie rozdzielczości.

wstecz