Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 125

Autorzy: Mirosław Kozioł , Janusz Kaczmarek , Ryszard Rybski :

Tytuł: Programowane referencyjne źródło napięcia stałego do wielofazowych cyfrowych generatorów napięcia sinusoidalnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę oraz wyniki badań wybranych parametrów fizycznego modelu programowalnego referencyjnego źródła napięcia stałego. Źródło to może być wykorzystane do realizacji cyfrowego generatora napięcia sinusoidalnego o dużej rozdzielczości nastawy amplitudy według jednej z zaprezentowanych w artykule koncepcji. Oprócz wyników badań samego źródła, w artykule przedstawiono także wybrane wyniki badań dwufazowego generatora zrealizowanego na bazie komercyjnej karty PXI z zastosowaniem opracowanego źródła.

Słowa kluczowe: przetwarzanie cyfrowo-analogowe, źródło napięcia referencyjnego, cyfrowa generacja przebiegów sinusoidalnych, pomiar impedancji.

wstecz