Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 146

Autorzy: Krzysztof Polakowski :

Tytuł: Zagrożenia, na które narażeni mogą być użytkownicy pojazdów elektrycznych oraz sposoby zapobiegania im

Streszczenie: W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zagrożeń na które mogą być narażeni użytkownicy pojazdów drogowych z napędem elektrycznym, ekipy ratownicze i pomoc drogowa a także serwis diagnostyczno – naprawczy i sposoby ich minimalizacji. W części wstępnej przedstawiono skutki oddziaływania niebezpiecznie wysokiego napięcia na organizm ludzki. Następnie w dużym skrócie wskazano obszary zagrożeń użytkowników pojazdów EV i innych uczestników ruchu drogowego. Wskazano również zagrożenia związane z ładowaniem akumulatorów. Tworzony jest rozbudowany system prewencji obejmujący środki uniemożliwiające zaistnienie niepożądanych sytuacji a w szczególności zetknięcie się z niebezpiecznie wysokim napięciem użytkownikom tych pojazdów, ekipom ratowniczym i pomocy drogowej a także serwisowi technicznemu.

Słowa kluczowe: pojazdy drogowe z napędem elektrycznym napięcia niebezpieczne, skutki oddziaływania prądów rażenia, system prewencji przed zagrożeniami ze strony elektrycznych układów napędowych.

wstecz