Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 159

Autorzy: Andrzej Kasprowicz :

Tytuł: Generator indukcyjny z falownikami wielopoziomowymi współpracujący z siecią elektroenergetyczną

Streszczenie: W artykule przedstawiono układ generatora indukcyjnego współpracującego z siecią elektroenergetyczną z wykorzystaniem przekształtnika AC/DC/AC. W przekształtniku, zarówno od strony generatora jak i sieci, zastosowano falowniki trójpoziomowe. Jednocześnie maksymalnie uproszczono modulatory. Sterowanie generatora oparto na pośredniej orientacji wektora pola IFOC z wykorzystaniem algorytmu MPPT. W obwodzie pośredniczącym zastosowano układ równoważenia napięcia. Synchronizację sterowania zapewnia pętla PLL z układem CDSC.

Słowa kluczowe: generator indukcyjny, falownik trójpoziomowy, równoważenie napięć, uproszczony modulator SMSI, moc chwilowa

wstecz