Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2018 Str. 174

Autorzy: Łukasz Waluś , Marian Dubowski :

Tytuł: Badania symulacyjne adaptacyjnego obserwatora strumienia magnetycznego oraz prędkości kątowej układu napędowego z maszyną asynchroniczną

Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje rezultaty badań symulacyjnych adaptacyjnego obserwatora strumienia magnetycznego oraz prędkości kątowej maszyny asynchronicznej. Wykazano, że do realizacji praw adaptacyjnego odtwarzania zmiennych elektromagnetycznych maszyny asynchronicznej przy pomocy mikroprocesora niezbędne jest wykorzystanie metody Heun’a rozwiązywania równań różniczkowych. Wykazano również, że proponowane rozwiązanie pracuje poprawnie przy zastosowaniu metody odtwarzania napięcia wyjściowego falownika, przy uwzględnieniu czasów martwych. Przeprowadzono również symulacyjną analizę wrażliwości, która potwierdza, ze proponowany obserwator pracuje poprawnie w różnych stanach pracy układu napędowego.

Słowa kluczowe: sterowanie bezczujnikowe, obserwator adaptacyjny, bezpośrednia metoda Lapunowa.

wstecz