Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 24

Autorzy: Orest Lozynski , Yaroslav Paranchuk , Petro Stakhiv :

Tytuł: Badanie dynamiki pieca łukowego przy wykorzystaniu modelu w Simulink.

Streszczenie: Zaproponowano konstrukcyjny model Simulinka układu sterowania z dwiema pętlami w trybie elektrycznym pieca łukowego. Opisano model strukturalny grup tyrystor-reaktor i przeprowadzono badania procesów sterowania koordynacjami w trybie elektrycznym. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wzrost prędkości regulacji prądów.

Słowa kluczowe: piec łukowy, układ dwupętlowy, obwód szybkimodel komputerowy, sprawność energetyczna, kompatybilność EM.

wstecz