Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 42

Autorzy: Andrzej Zankiewicz , Maciej Sadowski :

Tytuł: Ocena jakości transmisji w łączu w dół w sieci LTE w obecności wybranych zakłóceń kanału radiowego

Streszczenie: Artykuł przedstawia symulacyjną ocenę jakości transmisji łącza “w dół” (downlink) w systemie LTE. Jako parametry jakościowe przyjęte zostały współczynnik BER określający stopę błędów transmisji oraz parametr SNIR (Signal to Noise plus Interference Ratio). Na jakość transmisji ma wpływ bardzo wiele parametrów spośród których w artykule uwzględnione zostały typ kanału propagacyjnego oraz poziom szumu i interferencji od innych systemów.

Słowa kluczowe: LTE downlink, BER, SNIR, radio channel model.

wstecz