Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 64

Autorzy: Antoni Cieśla :

Tytuł: Wybrane aspekty pracy elektrycznych i magnetycznych separatorów odchylających

Streszczenie: Statyczne pola: elektryczne i magnetyczne znajdują zastosowania (miedzy innymi) w procesach technologicznych. Jednym z nich jest separacja i filtracja. Separacja eklektyczna jest procesem, w którym dwie lub więcej faz stałych różniących się w łaściwościami elektrycznymi, są rozdzielane siłami pola elektrycznego. Separacja magnetyczna jest procesem, w którym dwie lub więcej faz różniących się właściwościami magnetycznymi są rozdzielane siłami pola magnetycznego. Separatory odchylające charakteryzują się ciągłością pracy, a naelektryzowane ziarna lub ziarna o określonych właściwościach magnetycznych odchylane są odpowiednio siłami pola elektrycznego lub magnetycznego.

Słowa kluczowe: separacja, pole elektryczne, pole magnetyczne, separatory odchylające.

wstecz