Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 68

Autorzy: Adam Smolarczyk , Marcin Tuzim , Marcin Szewczyk :

Tytuł: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kompaktowych linii napowietrznych wysokich napięć

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją linii napowietrznych wysokich napięć. Zaprezentowano nowoczesne kompaktowe linie napowietrzne jako alternatywę dla tradycyjnych napowietrznych linii energetycznych, umożliwiającą znaczące zwiększenie przepustowości linii napowietrznych. Zagadnienia linii napowietrznych przedstawiono na tle aktualnego stanu i kierunków rozwoju sieci wysokich i najwyższych napięć w Polsce. Zaprezentowano przykłady istniejących projektów linii kompaktowych na świecie oraz przedstawiono pierwszą w Polsce kompaktową linię napowietrzną na napięcie 110 kV. W podsumowaniu pracy stwierdzono potrzebę prowadzenia badań w celu opracowania konstrukcji nowoczesnej kompaktowej linii napowietrznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, linie napowietrzne, kompaktowe linie elektroenergetyczne, słupy, izolatory.

wstecz