Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 79

Autorzy: Tomasz Popławski , Dariusz Całus :

Tytuł: Techniki konstruowania długoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc szczytową oraz na energię elektryczną brutto dla całego kraju na przykładzie Polski

Streszczenie: Publikacja dotyczy innowacyjnej techniki konstruowania długoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc szczytową oraz na energię elektryczną brutto dla całego kraju na przykładzie Polski. Metoda ta bazuje na rozkładzie kanonicznym wektora zmiennych losowych (ang. CDVRM). W pracy opisano problematykę doboru scenariuszy zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego. Ponadto przedstawiono koncepcję wykorzystania równań Prigogine’a oraz elementów teorii chaosu zdeterminowanego. Opisane koncepcje zostały zweryfikowane poprzez wykonanie prognoz dla Polski do roku 2040.

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, zapotrzebowanie mocy szczytowej, długoterminowa prognoza, teoria deterministycznego chaosu, .

wstecz