Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 119

Autorzy: Marcin Wesołowski , Krzysztof Nęcka , Tomasz Dróżd , Paweł Kiełbasa :

Tytuł: Koncepcja modelowania wyładowania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) w produktach przemysłu rolno - spożywczego

Streszczenie: W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost badań nad możliwością wykorzystania różnych części widma elektromagnetycznego, do ogólnie pojętego przetwarzania i parametryzowania żywności. Jednym z takich rozwiązań jest możliwość oddziaływania Pulsacyjnym Polem Elektrycznym na surowce i produkty przemysłu rolno spożywczego. Istota metody umożliwia niszczenie błon komórkowych drobnoustrojów, przez co zwiększa się trwałość produktów poddawanych temu procesowi. W pracy scharakteryzowano zasady działania tej techniki w oparciu o wykorzystywany model fizyczny urządzenia do generacji impulsów elektrycznych w sokach. Z punktu widzenia możliwości planowania procesów technologicznych, istotnym czynnikiem jest efektywne modelowanie i analizowanych zjawisk. Na podstawie wykonanych badań, zaproponowano procedurę modelowania wyładowań występujących w cieczach.

Słowa kluczowe: pulsacyjne pole elektryczne (PEF), badania, symulacja.

wstecz