Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 130

Autorzy: Marek Ostafin , Paulina Lasatowicz , Anna Miernik , Piotr Nawara , Paweł Kiełbasa , Tomasz Dróżdż , Urszula Malaga-Toboła :

Tytuł: Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na biofilm utworzony przez Candida albicans

Streszczenie: Celem badań było zbadanie oddziaływania zmiennego pola elektromagnetycznego o różnych natężeniach na dojrzałą strukturę̨ biofilmu utworzonego przez drożdże Candida albicans. Drożdże były hodowane na pożywce YPD na płytkach Petriego, w cieplarce, w temp. 28°C przez 48 godzin. Płynne hodowle Candida albicans prowadzono na pożywce YNB z dodatkiem 2% glukozy w kolbach Erlenmayera, na wytrząsarce, w temp. 28°C przy 180 rpm. W celu wytworzenia jednorodnego pola elektromagnetycznego użyto solenoidu o długości 48cm i średnicy 6cm. Doświadczenie polegało na poddaniu dojrzałego biofilmu działaniu pola elektromagnetycznego o zmiennym natężeniu, a co za tym idzie, zmiennych wartościach indukcji magnetycznej, odpowiednio 20 mT, 40mT, 70mT i 90mT. Badania dowiodły, że w większości przypadków pole elektromagnetyczne nie oddziałuje w sposób znaczący na dojrzały biofilm. Najwyższe wartości gęstości optycznej zaobserwowano przy natężeniu 20 mT i pięciu i pół oraz sześciu godzinach ekspozycji (kolejno 0,248 MF i 0,166 MF).

Słowa kluczowe: biofilm, drożdże, Candida albicans, pole elektromagnetyczne, solenoid

wstecz