Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 146

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Edward Kozłowski , Grzegorz Kłosowski , Przemysław Adamkiewicz :

Tytuł: Implementacja metody LARS do rozwiązywania problemu odwrotnego w tomografii elektrycznej

Streszczenie: Przedstawione badania dotyczą sposobu wykorzystania algorytmu regresji najmniejszego kąta (LARS) do rozwiązania problemu odwrotnego w elektrycznej tomografii impedancyjnej w odniesieniu do wilgotnej ściany. Wysoce skorelowane predyktory w modelach liniowych utrudniają precyzyjne określenie wpływu tych predyktorów na zmienną wyjściową. Standardowe zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do oszacowania nieznanych parametrów może prowadzić do złej prognozy. Dodanie elementu kary w zależności od ilości parametrów do kryterium najmniejszego kwadratu pozwala nam określić estymatory obciążenia, a także zmniejszyć wariancję estymatorów.

Słowa kluczowe: metody statystyczne; problem odwrotny; elektryczna tomografia impedancyjna

wstecz