Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 150

Autorzy: Antoni Cieśla , Mikołaj Skowron , Przemysław Syrek :

Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty elektryzacji ziaren przez tarcie

Streszczenie: Proces elektryzowania ziaren mieszanin proszkowych jest pierwszym etapem ich elektroseparacji. W pracy analizowano teoretyczne aspekty procesu nabywania ładunku przez ziarna w trakcie kontaktu z elektryzatorem. Przedstawiono model umożliwiający dobór materiału elektryzatora w zależności od pracy wyjścia zarówno ziaren jak i elektryzatora. Rozpatrzono kilka przypadków granicznych. Przedstawiono również stanowisko badawcze do pomiaru ładunku nabytego przez ziarna w procesie ich elektryzowania w cyklonie. Uzyskane badania eksperymentalne potwierdzają wnioski wynikające z zaproponowanego modelu teoretycznego. Potwierdzają też przydatność cyklonu do elektryzacji ziaren. Pozwala on bowiem na uzyskiwanie znacznych wartości ładunków w porównaniu z innymi urządzeniami (np. wibrującymi płytami).

Słowa kluczowe: separacja elektrostatyczna, separator odchylający, elektryzowanie tryboelektryczne, cyklon jako urządzenie do elektryzowania, praca wyjścia.

wstecz