Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 162

Autorzy: Marek Gała , Andrzej Jąderko :

Tytuł: Ocena wpływu systemu fotowoltaicznego na jakość energii w sieci dystrybucyjnej

Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę systemu fotowoltaicznego z funkcją UPS, wyposażonego w magazyn energii AQUION ENERGY Battery 25 kWh oraz system monitorowania i zarządzania przepływem energii. Przedstawiono wybrane wyniki oraz analizę pomiarów jakości energii elektrycznej przeprowadzonych w węźle przyłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej w reprezentatywnym, tygodniowym okresie badania

Słowa kluczowe: systemy fotowoltaiczne, jakość energii elektrycznej, magazynowanie energii

wstecz