Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 186

Autorzy: Paweł Jabłoński :

Tytuł: Zredukowane równanie całkowo-brzegowe dla równania Laplace’a/Poissona oraz Helmholtza w obszarze pierścieniowym

Streszczenie: Przedstawiono model całkowo-brzegowy dla równania Laplace’a, Poissona i Helmholtza w obszarach kołowych i pierścieniowych. Wykorzystując rozwinięcie wymuszenia i rozwiązania w szereg Fouriera, zagadnienie zredukowano do czysto algebraicznego dla każdej z harmonicznych kątowych. Zaprezentowano przykład zastosowania. Jako produkt uboczny obliczono pewne całki oznaczone.

Słowa kluczowe: model całkowo-brzegowy, zredukowane równanie całkowo-brzegowe, redukcja siatki, symetria cylindryczna.

wstecz