Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 190

Autorzy: Maciej Oziembłowski , Magdalena Dróżdż , Piotr Nawara , Agnieszka Nawirska-Olszańska , Katarzyna Drobna :

Tytuł: Intensywność emisji fotonów z owoców gruszek w zależności od warunków pomiarów

Streszczenie: Według hipotezy Popp’a jakość żywności może być związana w dużej mierze z optymalnym i charakterystycznym poziomem emisji fotonów z poszczególnych produktów spożywczych. W pracy analizowano emisję fotonów z owoców gruszek ułożonych w komorze pomiarowej w sposób poziomy lub pionowy. Analizowano również intensywność emisji fotonów w trakcie trwania eksperymentu. Nie stwierdzono statystycznych różnic emisji fotonów ze względu na położenie owoców, ale stwierdzono zróżnicowanie intensywności emisji fotonów podczas trwania pomiarów.

Słowa kluczowe: ultra słaba luminescencja, jakość, owoce gruszki, fotony

wstecz