Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 194

Autorzy: Paweł Kielan , Marcin Szczygieł , Tomasz Trawiński :

Tytuł: System drukarek 3D współpracujących przez Internetem - badanie wpływu opóźnień sieci na działanie systemu

Streszczenie: W artykule przedstawiono układ współpracujących ze sobą poprzez sieć Internet drukarek druku przestrzennego. Opisano model matematyczny robota drukarki oraz łańcuch kinematyczny. Opracowany model matematyczny dynamiki manipulatora drukarki 3D oraz jej układ sterowania został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink, zarówno dla drukarki nadrzędnej (układ zadający), jak też dla drukarki podrzędnej pracującej, jako kopiarka. W układzie zadającym zawarty jest kształt drukowanego elementu, który podczas pracy przekształcany jest na zadaną trajektorię ruchu manipulatora drukarki nadrzędnej. Kolejne punkty trajektorii są przesyłane poprzez sieć Internet do drukarki podrzędnej, gdzie jest realizowane odtwarzanie kształtu drukowanego elementu. W artykule przedstawiono wyniki odtwarzania zadanego kształtu dla różnych zadanych wartości opóźnień transmisji danych przez sieć Internet.

Słowa kluczowe: łańcuch kinematyczny, drukarka 3D, Internet, system współpracujących drukarek 3D.

wstecz