Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 206

Autorzy: Anna Koziorowska :

Tytuł: Biologiczne efekty oddziaływania PEM jako czynnika środowiskowego na komórki i tkanki zwierzęce w hodowlach in vitro – podsumowanie badań własnych

Streszczenie: Pole elektromagnetyczne, jako czynnik środowiskowy wpływający na komórki i tkanki hodowane in vitro jest tematem badań przedstawionych w niniejszej pracy. Wybierając różne obiekty badawcze - komórki nowotworowe i nienowotworowe, tkanki męskiego i żeńskiego układu rozrodczego oraz różne parametry fizyczne pola elektromagnetycznego, takie jak częstotliwość pól zmiennych w czasie, wartość indukcji magnetycznej, kształt pola i czas ekspozycji, badano efekty (negatywne lub pozytywne) oddziaływania pola, mierzone nowoczesnymi metodami biologii molekularnej w kulturach in vitro.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, proliferacja, przeżywalność, hodowle komórkowe, hodowle tkankowe

wstecz