Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 222

Autorzy: Andrzej Przytulski :

Tytuł: Parametry elektryczne wybranych narządów jamy brzusznej i ich wpływ na propagację fal elektromagnetycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono przewodności właściwe i względne przenikalności elektryczne wybranych narządów jamy brzusznej w funkcji częstotliwości dla popularnych zakresów fal UKF i Dł. Posłużyły one do wyznaczenia tangensa kąta stratności, który jest podstawą do określenia rodzaju środowiska, w jakim rozprzestrzeniać się będzie fala. Obliczono zmianę długości fali, prędkość jej rozchodzenia się w narządzie oraz umowną głębokość jej wnikania do poszczególnych narządów. Oszacowano błędy popełniane przy obliczaniu umownej głębokości wnikania fali wynikające z nie właściwej kwalifikacji środowiska.

Słowa kluczowe: płaskie, harmoniczne fale elektromagnetyczne, narządy i tkanki jamy brzusznej, środowiska dobrze i słabo przewodzące.

wstecz