Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 242

Autorzy: Grzegorz Komarzyniec :

Tytuł: Wpływ indukcyjności sieci zasilającej na prąd włączania transformatora HTS

Streszczenie: Prąd włączania transformatora HTS może powodować termiczne uszkodzenie jego uzwojeń wykonanych z taśm HTS 2G. Parametrem wpływającym na wartość i czas trwania prądu włączania są impedancja uzwojeń transformatora i impedancja sieci zasilającej. W przypadku transformatorów HTS rezystancja sieci zasilającej jest głównym parametrem odpowiedzialnym za tłumienie prądu włączania. W pracy omówiono wyniki pomiarów prądu włączania transformatora HTS dla dwóch wartości rezystancji linii zasilającej. Omówiono wyniki symulacji przebiegu fali prądu włączania transformatora HTS dla różnych wartości impedancji sieci zasilającej. W symulacjach uwzględniono różne wartości rezystancji jak i indukcyjności sieci.

Słowa kluczowe: prąd włączania, transformator, nadprzewodnictwo, sieć zasilająca.

wstecz