Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2018 Str. 258

Autorzy: Aleksander Gąsiorski , Piotr Nawara , Zdzisław Posyłek :

Tytuł: Urządzenie do badania topliwości popiołu węgla kamiennego metodą rurową

Streszczenie: Zaproponowane urządzenie do badania topliwości popiołu węgla kamiennego pracuje w układzie z mostkiem typu „H” wraz z transformatorem dopasowującym, po stronie wtórnej dostrojonym do częstotliwości rezonansu szeregowego obciążenia wykonanego z rurki miedzianej stanowiącej wzbudnik indukcyjny połączony szeregowo z baterią kondensatorów. Wewnątrz wzbudnika znajduje się umieszczona poziomo odizolowana termicznie rura grafitowa stanowiąca komorę roboczą. Temperaturę p łynięcia popiołu określa się na podstawie wizualnej oceny zmian konturów badanej próbki obserwowanych na siatce pomiarowej.

Słowa kluczowe: popioły denne węgla kamiennego, grzanie indukcyjne, badanie topliwości popiołów, temperatura płynięcia.

wstecz